Văn phòng Công ty D.A.K.Y

Chủ đầu tư: Công ty TNHH D.A.K.Y Vina
Thời gian hoàn thành: Tháng 07-2015
Diện tích: 90m2
Địa điểm: KCN Việt Nam – Singapore, Bình Dương

>> Xem thêm Văn phòng Công ty nước khác


Xem hình ảnh chi tiết